เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Googles, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub

Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel)차가운 세상이 내 앞을 막아도
ชากาอุน เซซังงี แน อัพพึล มักกาโด
뜨거운 가슴으로 부딪친다
ตือกออุน คาซึมมือโร บูดิจชินดา
서러운 인생에 눈물 흘러도
ซอรออุน อินแซงเง นุนมุล ฮึลรอโด
오늘도 삼킨다
โอนึลโด ซัมคินดา
매달리고 잡아 봐도
แมดัลรีโก ชาบา บวาโด
쉼 없이 흘러가는 날들
ชวิม ออบชี ฮึลรอกานึน นัลดึล
내일만 보면 버텨내기
แนอิลมัน โบมยอน บอทยอแนกี
어려운 하루인데
ออรยออุน ฮารูอินเด
바람처럼 흩날리는
บารัมชอรอม ฮึทนัลรีนึน
이곳은 마치 전쟁 같아
อีกซซึน มาชี ชอนแจง คัททา
그래도 나는 달려본다
คือแรโด นานึน ทัลรยอบนดา
거친 저 바람 속에 들어간다
คอชิน ชอ บารัม ซกเก ทึลรอกันดา
차가운 세상이 내 앞을 막아도
ชากาอุน เซซังงี แน อัพพึล มักกาโด
뜨거운 가슴으로 부딪친다
ตือกออุน คาซึมมือโร บูดิจชินดา
서러운 인생에 눈물 흘러도
ซอรออุน อินแซงเง นุนมุล ฮึลรอโด
오늘도 삼킨다
โอนึลโด ซัมคินดา
아쉬움을 뒤로 해도
อาชวีอุมมึล ทวีโร แฮโด
가끔씩 눈물이 흐른다
คากึมซิก นุนมุลรี ฮือรึนดา
너만을 바라보던 날들
นอมันนึล บาราโบดอน นัลดึล
그땔 추억하면 살아간다
คือแตล ชูออกฮามยอน ซัลรากันดา
차가운 세상이 내 앞을 막아도
ชากาอุน เซซังงี แน อัพพึล มักกาโด
뜨거운 가슴으로 부딪친다
ตือกออุน คาซึมมือโร บูดิจชินดา
서러운 인생에 눈물 흘러도
ซอรออุน อินแซงเง นุนมุล ฮึลรอโด
오늘도 삼킨다
โอนึลโด ซัมคินดา
힘겨웠던 지난날 가슴에 남겨두고
ฮิมกยอวอซดอน ชีนันัล คาซึมเม นัมกยอดูโก
이제는 내 안에 남아있는 기억으로
อีเจนึน แน อันเน นัมมาอิซนึน คีออกกือโร
난 오직 그날을 위해
นัน โอจิก คือนัลรึล วีแฮ
차가운 세상이 내 옆을 막아도
ชากาอุน เซซังงี แน ยอพพึล มักกาโด
뜨거운 가슴으로 부딪친다
ตือกออุน คาซึมมือโร บูดิจชินดา
서러운 인생에 눈물 흘러도
ซอรออุน อินแซงเง นุนมุล ฮึลรอโด
오늘도 삼킨다
โอนึลโด ซัมคินดา
랄랄라 라라라 랄랄라 라라라
รัลรัลลา ลาลาลา รัลรัลลา ลาลาลา
다가올 그 날 위해 살아온 나
ทากาอล คือ นัล วีแฮ ซัลราอน นา
힘겨운 세상에 눈물 흘러도
ฮิมกยออุน เซซังเง นุนมุล ฮึลรอโด
오늘도 삼킨다
โอนึลโด ซัมคินดา
오늘도 삼킨다
โอนึลโด ซัมคินดา
내일도 달린다
แนอิลโด ทัลรินดา

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Hero (히어로)(Feel Good To Die OST Part 3) - Kang Kyun Sung (Noel) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.konveksitas-murah.site/2018/12/hero-feel-good-to-die-ost-part-3-kang.html