เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Googles, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub

Wifey - Coogie Feat. Changmo


tell me what you want
난 다 줄 수 있어
นัน ทา ชุล ซู อิซซอ
tell me what you want
니가 원하는 건
นีกา วอนฮานึน คอน
you’re my real love
난 다 줄 수 있어
นัน ทา ชุล ซู อิซซอ
tell me what you want
니가 원하는 건
นีกา วอนฮานึน คอน
can’t you be my wifey
can’t you be my wifey
나는 빚을 내서 네게 백을 사줄래
นานึน บิจจึล แนซอ เนเก แบกกึล ซาจุลแร
믿어 빨리 좋은데 왜 간을 보려 해
มิดดอ ปัลรี โชอึนเด แว คันนึล โบรยอ แฮ
지켜줄게 gang처럼
ชีคยอจุลเก gang ชอรอม
21 savage
널 울렸던 남자애들 델꼬와
นอล อุลรยอซดอน นัมจาแอดึล เทลโกวา
다 패줄게
ทา แพจุลเก
빨리 말해 사람 갖다
ปัลรี มัลแฮ ซารัม คัจดา
장난치지 말어 bebe
ชังนันชีจี มัลรอ babe
한 번 봤지만 생각날 것 같아
ฮัน บอน บวัซจีมัน แซงกักนัล คอซ คัททา
everyday
밥도 아닌데
บับโด อานินเด
왜 자꾸 뜸을 들여 bebe
แว ชากู ตึมมึล ทึลยอ babe
꽈배기처럼 꼬아서
กวาแบกีชอรอม โกอาซอ
말하지 마 bebe
มัลฮาจี มา bebe
사랑 노래 같은 건
ซารัง โนแร คัททึน คอน
난 절대로 안 불렀으
นัน ชอลแดโร อัน บุลรอซซือ
하기 싫어도 넌 결국
ฮากี ชิลรอโด นอน คยอลกุก
부르게 만들었으
บูรือเก มันดึลรอซซือ
you’re my HBK you’re my
you’re my HBK
빨리 내게 넘어와
ปัลรี แนเก นอมมอวา
내가 선을 넘기 전에
แนกา ซอนนึล นอมกี ชอนเน
tell me what you want
난 다 줄 수 있어
นัน ทา ชุล ซู อิซซอ
tell me what you want
니가 원하는 건
นีกา วอนฮานึน คอน
you’re my real one
난 다 줄 수 있어
นัน ทา ชุล ซู อิซซอ
tell me what you want
니가 원하는 건
นีกา วอนฮานึน คอน
can’t you be my wifey
can’t you be my wifey
shawty mi amor
Can’t you see I’m a rockstar
시간만 내줘
ชีกันมัน แนจวอ
그 창모랑 먹자구 파스타
คือ ชังโมรัง มอกจากู พาซือทา
40짜리 와인
ซาชิบจารี วาอิน
그건 깨끗한 글라스 안
คือกอน แกกึซฮัน คึลราซือ อัน
물론 몰라 그 맛은 나
มุลรน มลรัน คือ มัซซึน นา
음 대외적인
อึม แทเวจิกกิน
내 이미진 young and rich
แน อีมีจิน young and rich
허나 본성은 여전히
ฮอนา บนซองงึน ยอจอนฮี
동네 애 쌈마이 놈
ทงเน แอ ซัมมาอี นม
외제 차 타고 노네
เวเจ ชา ทาโก โนเน
쿠기는 대전
คูกีนึน แทจอน
그럼 이 자식은 어디 애
คือรอม อี ชาชิกกึน ออดี แอ
내 작은 동네에서
แน ชักกึน ทงเนเอซอ
걷자 들어줄게 니 hermes
คอดจา ทึลรอจุลเก นี hermes
니 블랙 outfit
นี บึลแรก outfit
항상 내가 검은 옷
ฮังซัง แนกา คอมมึน อซ
만 입고 질러댄 건
มัน อิบโก ชิลรอแดน คอน
너와 연결 돼 있다는 거
นอวา ยอนกยอล ทแว อิซดานึน คอ
다들 나와 있고파해
ทาดึล นาวา อิซโกพาแฮ
이유는 특별해 보이기에
อียูนึน ทึกบยอลแฮ โบอีกีเอ
나도 너와 있고파
นาโด นอวา อิซโกพา
내겐 너가 그러한 몸이기에
แนเกน นอกา คือรอฮัน มมมีกีเอ
grrrrr
what you doin girl
기다릴 시간이 없어
คีดาริล ชีกันนี ออบซอ
what you doin girl
다른 눈치 보지 말어
ทารึน นุนชี โบจี มัลรอ
what you doin girl
baby shawty mi amor
니 두 손을 내 어깨에 올려
นี ทู ซนนึล แน ออแกเอ อลรยอ
어디든 다 가줄게
ออดีดึน ทา คาจุลเก
tell me what you want
난 다 줄 수 있어
นัน ทา ชุล ซู อิซซอ
tell me what you want
니가 원하는 건
นีกา วอนฮานึน คอน
you’re my real one
난 다 줄 수 있어
นัน ทา ชุล ซู อิซซอ
tell me what you want
니가 원하는 건
นีกา วอนฮานึน คอน
can’t you be my wifey
can’t you be my wifey

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Wifey - Coogie Feat. Changmo Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.konveksitas-murah.site/2018/11/wifey-coogie-feat-changmo-hangul.html