เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Googles, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

One’s Place (집) - Wanna One (워너원)


시간이 멈춘 것처럼
ชีกันนี มอมชุน คอซชอรอม
내게는 기적 같은 일이야
แนเกนึน คีจอก คัททึน อิลรียา
우연히 걸었던 이 길에서
อูยอนฮี คอลรอซดอน อี คิลเรซอ
널 처음 봤던 순간
นอล ชออึม บวัซดอน ซุนกัน
겁이 많은 나는 너에게
คอบบี มันนึน นานึน นอเอเก
기대고 싶었어
คีแดโก ชิพพอซซอ
이제 와 돌이켜 보면
อีเจ วา ทลรีคยอ โบมยอน
우린 결코 우연은 아니었어
อูริน คยอลโค อูยอนนึน อานีออซซอ
이유도 없이 나의 편이 되어줬던 너
อียูโด ออบชี นาเอ พยอนนี ทเวออจวอซดอน นอ
차가워진 나의 손을 꼭 잡아주던 널
ชากาวอจิน นาเอ ซนนึล กก ชาบาจูดอน นอล
안아주고 싶어
อันนาจูโก ชิพพอ
이제는 나보다 소중한 You
อีเจนึน นาโบดา โซจุงฮัน You
곁에만 두고 싶어
คยอทเทมัน ทูโก ชิพพอ
내가 있어야 할 곳은 You
แนกา อิซซอยา ฮัล คซซึน You
시간이 지나도 항상 여기에 있을게
ชีกันนี ชีนาโด ฮังซัง ยอกีเอ อิซซึลเก
언제라도 네가 쉴 수 있는
ออนเจราโด เนกา ชวิล ซู อิซนึน
집이 되어줄게
ชิบบี ทเวออจุลเก
You
늘 돌아올 수 있게
นึล ทลราอล ซู อิซเก
You
언제나
ออนเจนา
Ay 보이지 않던 모든 게
Ay โบอีจี อันดอน โมดึน เค
내 눈에 보이네
แน นุนเน โบอีเน
이 순간의 내 마음에 Eh Eh
อี ซุนกันเน แน มาอึมเม Eh Eh
다 정해져 있던 것처럼
ทา ชองแฮจยอ อิซดอน คอซชอรอม
서로에게 더 더 이끌렸어 어쩌면
ซอโรเอเก ทอ ทอ อีกึลรยอซซอ ออจอมยอน
우리가 만나기 전부터
อูรีกา มันนากี ชอนบูทอ
한때는 당연하게 받기만 했어
ฮันแตนึน ทังยอนฮาเก บัดกีมัน แฮซซอ
늘 나의 마음을 말로만 전하지 못한
นึล นาเอ มาอึมมึล มัลโรมัน ชอนฮาจี มซฮัน
수많은 날 이기적이었던 날
ซูมันนึน นัล อีกีจอกกีออซดอน นัล
곁에서 아무 말 없이
คยอทเทซอ อามู มัล ออบชี
얼마나 힘들었을까
ออลมานา ฮิมดึลรอซซึลกา
이유도 없이 나의 편이 되어줬던 너
อียูโด ออบชี นาเอ พยอนนี ทเวออจวอซดอน นอ
차가워진 나의 손을 꼭 잡아주던 널
ชากาวอจิน นาเอ ซนนึล กก ชาบาจูดอน นอล
안아주고 싶어
อันนาจูโก ชิพพอ
이제는 나보다 소중한 You
อีเจนึน นาโบดา โซจุงฮัน You
곁에만 두고 싶어
คยอทเทมัน ทูโก ชิพพอ
내가 있어야 할 곳은 You
แนกา อิซซอยา ฮัล คซซึน You
시간이 지나도 항상 여기에 있을게
ชีกันนี ชีนาโด ฮังซัง ยอกีเอ อิซซึลเก
언제라도 네가 쉴 수 있는
ออนเจราโด เนกา ชวิล ซู อิซนึน
집이 되어줄게
ชิบบี ทเวออจุลเก
가장 편한 그 마음으로
คาจัง พยอนฮัน คือ มาอึมมือโร
꿈을 품을 수 있도록
กุมมึล พุมมึล ซู อิซโดรก
네 마음의
เน มาอึมเม
짐을 다 덜 수 있도록
ชิมมึล ทา ทอล ซู อิซโดรก
네겐 없던 이유들도 내게는 생겼어
เนเกน ออบดอน อียูดึลโด แนเกนึน แซงกยอซซอ
어두웠던 내 모든 걸
ออดูวอซดอน แน โมดึน คอล
안아준 너 때문에 Uh
อันนาจุน นอ แตมุนเน Uh
Because of you
나 아닌 너 때문에 Uh
นา อานิน นอ แตมุนเน Uh
All about you
이젠 낯선 날들이
อีเจน นัชซอน นัลดึลรี
두렵지 않게 해줄게
ทูรยอบจี อันเก แฮจุลเก
너와 내 마음의 편안한 집이 돼 줄게
นอวา แน มาอึมเม พยอนอันฮัน ชิบบี ทแว ชุลเก
안아주고 싶어
อันนาจูโก ชิพพอ
이제는 나보다 소중한 You
อีเจนึน นาโบดา โซจุงฮัน You
곁에만 두고 싶어
คยอทเทมัน ทูโก ชิพพอ
내가 있어야 할 곳은 You
แนกา อิซซอยา ฮัล คซซึน You
시간이 지나도 항상 여기에 있을게
ชีกันนี ชีนาโด ฮังซัง ยอกีเอ อิซซึลเก
언제라도 네가 쉴 수 있는
ออนเจราโด เนกา ชวิล ซู อิซนึน
집이 되어줄게
ชิบบี ทเวออจุลเก
You
늘 돌아올 수 있게
นึล ทลราอล ซู อิซเก
You
언제나
ออนเจนา
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย One’s Place (집) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.konveksitas-murah.site/2018/11/ones-place-wanna-one-hangul-lyricsthai.html