เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Googles, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub

The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND)


갑자기 우리 이별이 왔어
คับจากี อูรี อีบยอลรี วัซซอ
언젠가 다가올 일일 거라 생각했지만
ออนเจนกา ทากาอล อิลอิล คอรา แซงกักแฮซจีมัน
막상 다가온 기분 뭐부터 해야 할지
มักซัง ทากาอน คีบุน มวอบูทอ แฮยา ฮัลจี
일단 당황함부터 감춰야지
อิลดัน ทังฮวังฮัมบูทอ คัมชวอยาจี
절대로 이유 묻지 않겠어
ชอลแดโร อียู มุดจี อันเกซซอ
절대 매달리고 눈물 보이지 않을 거야
ชอลแด แมดัลรีโก นุนมุล โบอีจี อันนึล คอยา
이해 안 되는 것들 백 개 훨씬 넘지만
อีแฮ อัน ทเวนึน คอซดึล แบก แค ฮวอลซิน นอมจีมัน
하나하나씩 지워 너도 지울 거야
ฮานาฮานาซิก ชีวอ นอโด ชีอุล คอยา
알면 또 뭐 하니
อัลมยอน โต มวอ ฮานี
거지 같은 너의 맘
คอจี คัททึน นอเอ มัม
이해하려 하려 하다 하다
อีแฮฮารยอ ฮารยอ ฮาดา ฮาดา
결국 이렇게
คยอลกุก อีรอคเค
이별은 원래 그런 건 가보다
อีบยอลรึล วอนแร คือรอน คอน คาโบดา
외워 버릴게
เววอ บอริลเก
웃어줄게 우리 마지막 날엔
อุซซอจุลเก อูรี มาจีมัก นัลเรน
다 정리하려 지우고 있어
ทา ชองรีฮารยอ ชีอูโก อิซซอ
뭐가 이리 많니
มวอกา อีรี มันนี
우리 했던 추억 따위들
อูรี แฮซดอน ชูออก ตาวีดึล
제일 열심히 한 게 너와의 사랑인데
เชอิล ยอลชิมฮี ฮัน เค นอวาเอ ซารังงินเด
이별엔 지지리도 내가 꼴찌인가 봐
อีบยอลเรน ชีจีรีโด แนกา กลจีอินกา บวา
넌 지금 뭐 하니
นอน ชีกึม มวอ ฮานี
부서지는 나의 맘 이해하려 하려
บูซอจีนึน นาเอ มัม อีแฮฮารยอ ฮารยอ
단 한 번도 안 했을 거야
ทัน ฮัน บอนโด อัน แฮซซึล คอยา
이별은 원래 그런 건 가보다
อีบยอลรึล วอนแร คือรอน คอน คาโบดา
외워 버릴게
เววอ บอริลเก
웃어줄게 우리 마지막 날에
อุซซอจุลเก อูรี มาจีมัก นัลเร
마지막은 짧겠지
มาจีมักกึน จับเกซจี
내겐 너무 다행스러워 딱 그 정도까진
แนเกน นอมู ทาแฮงซือรอวอ ตัก คือ ชองโดกาจิน
웃으며 버틸 수 있겠어
อุซซือมยอ บอทิล ซู อิซเกซซอ
뒤돌아서 나오면 나만의 시험은
ทวีดลราซอ นาโอมยอน นามันเน ชีฮอมมึน
그대로 끝나 버리는 거야
คือแดโร กึทนา บอรีนึน คอยา
거의 끝나 가려 해
คอเอ กึทนา คารยอ แฮ
망치지는 않겠어
มังชีจีนึน อันเกซซอ
너만 해왔던 대로 너답게 잘해준다면
นอมัน แฮวัซดอน แทโร นอดับเก ชัลแฮจุลดามยอน
이별을 아주 잘 치러 낸
อีบยอลรึล อาจู ชัล ชีรอ แนน
우수한 연인이 돼 웃어보자
อูซูฮัน ยอนอินนี ทแว อุซซอโบจา
우리 마지막 날에
อูรี มาจีมัก นัลเร
다신 이따위 공부는 않겠어
ทาชิน อีตาวี คงบูนึน อันเกซซอ

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย The Last Exam - Yoon Jong Shin & Yuju (GFRIEND) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.konveksitas-murah.site/2018/11/last-exam-yoon-jong-shin-yuju-gfriend.html