เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Googles, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub

Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼)


나의 안부를 묻는 사람들
นาเอ อันบูรึล มุดนึน ซารัมดึล
많이 괜찮아졌어
มันนี แควนชันนาจยอซซอ
어둠에 갇혀 있던 눈은
ออดุมเม คัดฮยอ อิซดอน นุนนึน
이제 열리고 있어
อีเจ ยอลรีโก อิซซอ
불안 절망 좌절
บุลรัน ชอลมัง ชวาจอล
어제의 나
ออเจเอ นา
이겨낼 수 있을까
อีกยอแนล ซู อิซซึลกา
떨쳐낼 수 있을까
ตอลชยอแนล ซู อิซซึลกา
날 이해하는 한마디
นัล อีแฮฮานึน ฮันมาดี
해답은 너인 걸
แฮดับบึน นออิน คอล
거울 앞에 비치는
คออุล อัพเพ บีชีนึน
거짓 앞에 서있는
คอจิซ อัพเพ ซออิซนึน
예전의 나의 모습
เยจอนเน นาเอ โมซึบ
다 사라져버려
ทา ซาราจยอบอรยอ
Goodbye Goodbye
고마워 나의 사람이여
โคมาวอ นาเอ ซารัมมียอ
넌 나를 살게 해줬어
นอน นารึล ซัลเก แฮจวอซซอ
어느 곳에서도 숨쉬지 못한
ออนือ คซเซซอโด ซุมชวีจี มซฮัน
내 맘이 숨쉬고 있어
แน มัมมี ซุมชวีโก อิซซอ
안녕 이젠 안녕
อันนยอง อีเจน อันนยอง
어제의 나
ออเจเอ นา
이겨낼 수 있을까
อีกยอแนล ซู อิซซึลกา
떨쳐낼 수 있을까
ตอลชยอแนล ซู อิซซึลกา
날 이해하는 한마디
นัล อีแฮฮานึน ฮันมาดี
해답은 너인 걸
แฮดับบึน นออิน คอล
거울 앞에 비치는
คออุล อัพเพ บีชีนึน
거짓 앞에 서있는
คอจิซ อัพเพ ซออิซนึน
예전의 나의 모습
เยจอนเน นาเอ โมซึบ
다 사라져버려
ทา ซาราจยอบอรยอ
Goodbye Goodbye
Goodbye Goodbye
세상 속에 펼쳐진
เซซัง ซกเก พยอลชยอจิน
사랑하는 날들이
ซารังฮานึน นัลดึลรี
사랑스런 하늘이
ซารังซือรอน ฮานึลรี
내 눈에 들어와
แน นุนเน ทึลรอวา
숨고 싶던 마음이
ซุมโก ชิพดอน มาอึมมี
공허했던 시간이
โคฮอแฮซดอน ชีกันนี
지독했던 아픔이
ชีดกแฮซดอน อาพึมมี
다 사라져버려
ทา ซาราจยอบอรยอ
Goodbye Goodbye
Goodbye Goodbye
그 어둠 속을 헤쳐 나와
คือ ออดุม ซกกึล เฮชยอ นาวา
Goodbye Goodbye
Goodbye to GoodbyeCr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Goodbye to Goodbye - Voisper (보이스퍼) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.konveksitas-murah.site/2018/11/goodbye-to-goodbye-voisper-hangul.html